Bärby en kort historik

Bärby hade från 1800-talet ett centralt läge på Hisingen genom att vägar från Göteborg, Kungälv och Torslanda korsade varandra i Bärby. Tingshuset var beläget här och där hade  häradshövdingen sitt säte. Tingshusets källare med sina tjocka väggar inrymde häkteslokaler som fortfarande är bevarade.

Spöbacken

Spöstraff

Spöbacken låg i Bärby och den siste som dömdes till döden här var 1868 men avrättningen gjordes på Myckle äng i Askesby. Här fanns också en gästgivargård och en lanthandel samt en folkskola som byggdes  redan 1819 så Bärbyskolan kan snart fira 200-års jubileum. Vad gamla sävebor har egna minnen från är den gamla dansbanan som låg i Bärby. De vackra Bärbykullarna är nu del av ett Naturreservat.

Från kronogård till självplock.

Försäljning direkt till kunderna har varit viktigt för hisingebönderna sedan flera hundra  år tillbaka. Man åkte med egna varor till torgen för att sälja potatis, frukt, ägg och grönsaker. Varorna forslades med häst och kärra, ångbåt eller järnväg till Göteborg där försäljning skedde i parti och minut.

Bärby ”herrgård” som var en kronogård delades i slutet av 1930- talet upp i fyra olika gårdar . Sedan 80-talet då vi köpte en av dessa gårdar odlar vi bär och grönsaker som vi säljer till självplock och de gamla ko- och häststallarna är ombyggda till gårdsbutik. Bärby ligger fortfarande centralt på Hisingen men trafiken går på nybyggda vägar. Torghandeln har i princip upphört men trenden har vänt och intresset för närodlat har ökat.