Bärby Självplocks odlingsmodell

Odling – vi odlar, du skördar

Vi odlar bär och grönsaker där odling på friland är dominerande. Allt vi producerar säljs genom självplock och försäljning i gårdsbutiken. Vi har ca 40 olika bär och grönsaker på självplockningsmenyn där vi just nu jobbar för att utöka bärsortimentet. En tanke är att fortsätta att utveckla förädlingen av våra egna bär till saft och sylt.

2010 satte vi upp våra första tunnlar. Dessa är enkla växthus som ger en högre  temperatur och ett torrare klimat. Där odlar vi jordgubbar, hallon, björnbär, blåbär och blåbärstry.

Vårt odlingssystem (IPM)

Vi odlar enligt principerna för integrerat växtskydd (IPM) som är obligatorisk from 2014.

Förebygg, bevaka, behovsanpassa och följ upp är ledorden för integrerat växtskydd. Målet är en långsiktigt hållbar användning av växtskyddsmedel, vilket stämmer bra med hur vi i Sverige jobbat med växtskydd under lång tid.

Jordbruksverket har tagit fram riktlinjer för olika grödor. För att du skall få en uppfattning om hur odlingssystemet ser ut lägger jag ut en länk till riktlinjerna för jordgubbar. 

Jordbruksverkets sida om IPM för jordgubbar